Gradinita "Floare de Colt" Brad

Oferta Educationala

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

AN ȘCOLAR 2017-2018

Curriculum pentru învățământul preșcolar aprobat prin OM 5233/2008:

v Activități integrate sau pe discipline

Nivel I 3-5 ani

 Educarea limbajului:1

 Activitate matematică: 1

 Cunoaşterea mediului: 1

 Educaţie pentru societate: 1

 Educaţie muzicală: 1

 Activitate artistico-plastică/

Activitate practică: 1

      Educaţie fizică: 1

Nivel II 5-7 ani

Educarea limbajului: 2

 Activitate matematică: 2

 Cunoaşterea mediului: 1

 Educaţie pentru societate: 1

 Educaţie muzicală: 1

 Activităţi artistico-plastice: 1

Activitate practică: 1

Educaţie fizică: 1

 

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE – AN ȘCOLAR 2017-2018

ACTIVITATI OPTIONALE 2017-2018

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE – AN ȘCOLAR 2017-2018

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 2017-2018-1

Oferta educațională

An școlar 2013-2014

 

Curriculum pentru învățământul preșcolar aprobat prin OM 5233/2008:

v Activități integrate sau pe discipline

Nivel I 3-5 ani

 Educarea limbajului:1

 Activitate matematică: 1

 Cunoaşterea mediului: 1

 Educaţie pentru societate: 1

 Educaţie muzicală: 1

 Activitate artistico-plastică/

Activitate practică: 1

      Educaţie fizică: 1

Nivel II 5-7 ani

Educarea limbajului: 2

 Activitate matematică: 2

 Cunoaşterea mediului: 1

 Educaţie pentru societate: 1

 Educaţie muzicală: 1

 Activităţi artistico-plastice: 1

Activitate practică: 1

Educaţie fizică: 1

 

v Activități de dezvoltare personală / activități opționale

 

Rutine și tranziții

 

  Limba engleză

“Taina literelor”; “Jucându-ne învățăm alfabetul; În lumea basmelor; Să citim pentru Mileniul III;

“ Prietenul meu calculatorul”; ”Matematica distractivă”; Ateliere de creație – “ Limbaj, culoare, comunicare”; “Universul culorilor”; “Călătorie prin țara mea”;

Dansuri populare moțești

“Micii actori”

v Activităţi extraşcolare care se vor desfăşura pe parcursul anului şcolar:

 

  • Concursuri şi proiecte educaţionale locale:

“Sănătate, bunul cel mai de preţ” (în parteneriat cu medic pediatru);

“Dinţi frumoşi şi sănătoşi!” – Parteneriat cu medic stomatolog;

“Biblioteca – o lume a poveştilor” – Parteneriat educațional cu Biblioteca “Gheorghe Pârvu” Brad;

“Cu paşi mici, de la grădiniţă spre şcoală” – Parteneriat cu şcolile gimnaziale din mun. Brad;

“Lăsaţi copiii să vină la mine!”- Parteneriat educa’ionalcu Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului Brad; “Micii brutari”- Proiect educaţional cu S.C. Dandy CAR PAN S.R.L. Brad;

Concurs de desene  “Ziua Copilului” -Parteneriat educațional cu Primăria mun. Brad;

Campanii anuale de voluntariat,  organizate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;

v Concursuri, proiecte educaţionale judeţene:

Proiect educaţional “În lumea poveştilor”- Vizionarea unor spectacole pentru copii, teatru de păpuşi;  (parteneriat cu P.F.A. Corvin Alexe, “Trupa cu Moţ… în frunte”, S.C. ZINIETA EDU ARTYX S.R.L.- Deva, Trupa de teatru “AHA”, S.C. RADELI GRUP CONSTRUCT S.R.L. Petroşani, Teatru de păpuşi Sibiu);

Proiect educaţional “În lumea culorilor”(parteneriat cu Palatul Copiilor Deva);

Proiect educaţional “Strada, prieten sau duşman?” (parteneriat cu I.S.U. “Iancu de Hunedoara”);

“Ziua Pământului”, “Ziua Păsărilor”, “Ziua Pădurii” (parteneriat cu Direcţia Silvică Deva)

v e-TWINNING (componentă Comenius – LifeLongLearning Programme) – Proiecte de cooperare

educaţională internaţională, între şcoli europene: “Geometry Around Me”, “Little Ecologist”, “The Grandfather, the Grandson and the Life’s Mirror”, “Tell Me About Your Tratitions”, “Feelings and Emotions” (parteneri din Italia, Spania, Grecia, Germania, Polonia, Bulgaria, Turcia);

v Concursuri, proiecte educaţionale naţionale:

Proiecte Educaţionale Naţionale iniţiate de grădiniţă: “Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”, “Târg de Paşte”;

–        Concurs Naţional “Smarty”, Concurs Naţional “Piciul, Concurs Naţional “Tim -Timmy”, Concurs Naţional “Olimpiadele cunoaşterii”;

  • „SPRING DAY IN EUROPE – “Europe’s Day” (proiecte educaţionale din sfera educaţiei interculturale);
  •  Leaf – “Tree Planting Day” (proiecte educaţionale pe teme ecologice)
  •  Spectacole organizate cu diferite prilejuri: “Crăciunul copiilor”, “Ziua Mamei”, “Ziua copiilor”, “Întâmpinăm vacanţa mare”;
  • Vizite derulate în cadrul parteneriatelor educaţionale, excursii la diferite obiective social-culturale şi istorice, locale, judeţene, naţionale (Muzee, Zoo, Grădini Botanice);
  • Organizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor cu ocazia diferitelor evenimente;
  •  Participarea  la derularea unor evenimente, marcarea unor zile naţionale şi internaţionale;