Gradinita "Floare de Colt" Brad

Proiect cu finanţare extrabugetară – “Prin educație ocrotim natura, ne protejăm copilăria!”

  1. Informaţii vizând aplicantul pentru sponsorizare:

          Instituţia: Grădinița  cu Program Prelungit „Floare de colț Brad

        Adresa: strada Horia, nr. 25-27

       Telefon/Fax: 0254612622

       E-mail: gradinitafloaredecolt@yahoo.com

       Web: www.floaredecoltbrad.ro

       Director: prof. Ana Aurelia

       Persoana de contact : Ana Aurelia

  1. Numele activităţii/evenimentului: Excursie de studiu sub genericul: “Prin educație ocrotim natura, ne protejăm copilăria!”

         Data începerii activităţii/evenimentului: 5 mai 2013

         Data încheierii activităţii/evenimentului: 15 mai 2013