Gradinita "Floare de Colt" Brad

Consiliul de administrație 2022-2023

43 Hotărâre CA -tematica si graficul CA 2022-2023

44 Hotărâre CA -declanșarea constituirii noului CA

45. HOTĂRÂRE CA-încadrarea pe posturi

46 Hotărâre CA -organigrama unității

47 Hotărâre CA-colectivul de lucru pt. elaborarea PDI, RI , ROF

48 Hotărâre CA-colectivul de lucru pt. Codul de etica

49 Hotărâre CA-numire coord. proiecte și programe educative

50-Hotărâre CA-particularizarea contractului educațional

51 Hotărâre CA-programul de lucru al unității

52 Hotărâre CA-programul școlar

53 Hotărâre CA-validarea statului de personal -august 2022

54 Hotărâre CA-repatizarea personalului did. la grupe

55 Hotărâre CA -plan de curățenie

56 Hotărâre CA-comisii 57 Hotărâre CA-comisia CEAC.2

58 Hotărâre CA-calificative anuale

59 Hotărâre CA -transferul preșcolarilor pe septembrie

60 Hotărâre CA-decontarea navetei pe luna iulie și august

61 Hotărâre CA-schimb de posturi

62 Hotărâre CA-fișe de evaluare 2022-2023

63 Hotărâre CA-fișele postului

64 Hotărâre CA -transferul preșcolarilor septembrie 2022

65 Hotărâre CA-încadrarea pe postul de muncitor necalificat bucătărie

66 Hotărâre CA-concediul fără plată

67 Hotărâre CA-comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului nedid de bucătar

68 Hotărâre CA-recomandarea CA

69 Hotărâre CA-reactualizarea componenței CA

70 Hotărâre CA-stabilirea responsabilitătilor membrilor CA

71 Hotărâre CA-desemnarea secretarului CA

72 Hotărâre CA-raport general privind calitatea înv. an școlar 2021-2022

73 Hotărâre CA-aprobarea ROF și ROI

74 Hotărâre CA-comunicarea și aplicarea Codului de etică

75 Hotărâre CA-aprobarea CDȘ

76 Hotărâre CA-aprobarea concediilor de odihnă

77 Hotărâre CA-Școala Altfel și Săptămâna Verde

78 Hotărâre CA-mărirea sumei aferente alocației de hrană

79 Hotărâre CA-decontarea navetei pe luna septembrie

80 Hotărâre CA-aprobarea PDI

81 Hotărâre CA -aprobarea Planului Managerial

82 Hotărâre CA-Regulament și Plan Managerial CEAC

83 Hotărâre CA-comisia organizare a concursului de muncitor calificat bucătar

84 Hotărâre CA-comisia de contestații în urma desfășurării concursului de muncitor calificat -bucătar

85 Hotărâre CA-validarea rezultatului concursului de muncitor calificat bucătar și încadrarea pe post

86 Hotărâre CA-decontarea navetei pe luna octombrie

87 Hotărâre CA-implementatea proiectului educ. finlandez

Hotărârea Nr. 88 -Procedura de selectie a cadrelor didactice pentru mobilitate Erasmus+

Hotărârea Nr. 21 din 28.02.2023-Decontarea navetei pentru luna februarie 2023

Hotărârea Nr. 20 din 28.02.2023-Prelungirea CIM la plata cu ora

Hotărârea Nr. 14 din 30.01.2023-Încadrarea la plata cu ora

Hotărârea Nr. 17 din 06.02.2023- rezivuirea P.O. privind plata drepturilor copiilor cu CES

Hotărârea Nr. 13 din 30.01.2023-Aprobarea PAAP pentru anul 2023

Hotărârea Nr. 11 din 30.01.2023-Echivalarea gradelor didactice

Hotărârea Nr. 10 din 30.01.2023-Plan de încadrare a personalului de predare

Hotărârea Nr. 8 din 17.01.2023-Fisele postului pentru personalul nedidactic

Hotărârea Nr. 7 din13.01.2023-Recuperarea zilelor libere

Hotărârea Nr. 6 din 04.01.2023-Acoperirea deficitului din excedentul de buget 2022 din venituri proprii

Hotărârea Nr. 5 din 04.01.2023-Palnul de scolarizare 2023-2024

Hotărârea Nr. 4 din 04.01.2023-Proiectul de buget pt anul 2023

Hotărârea Nr. 3 din 03.01.2023-Deconatea navetei pentru luna decembrie 2022

Hotărârea Nr. 2 din 03.01.2023-Fise de evaluare personal nedidactic

Hotararea nr. 19 din 28.02.2023-Încetarea CIM

Hotărârea Nr.99-Închiderea gradinitei pe perioada 23-30 decmbrie 2022

Hotărârea Nr.98-RI revizuit

Hotărârea Nr.97-Proceduri revizuite

Hotărârea Nr.96-Planificarea concediilor de odihna

Hotărârea Nr.91-Organizarea concursului de muncitor necalificat bucatarie

Hotărârea Nr.93-Recuperarea activitatilor din 2.12.2022

Hotărârea Nr.16 din 06.02.2023-P.O. privind plata certificatului medical

Hotărârea Nr.15 din 31.01.2023-Decontarea navetei pentru luna ianuarie 2023

Hotărârea Nr.12 din 30.01.2023-Aprobarea bugetului pt anul 2023

Hotărârea Nr.9 din 17.01.2023-Raport SCIM

Hotărârea Nr. 94-Decontarea navetei pentru luna noiembrie 2022

Hotărârea Nr.1 din 03.01.2023-Validarea rezultatelor concursului de muncitor necalificat bucatarie

Hotărârea Nr. 95-Resurse extrabugetare Hotărârea Nr. 90-RAEI pentru anul scolar 2021-2022

Hotărârea Nr. 18 din 28.02.2023 Echipa de coordonare și planul de activitati Săptămâna verde

Hotarârea Nr. 89-Proiect national Joc, respect si bucurie

Hotărârea Nr. 92-Personalitate juridica a Gr PP Floare de colt Brad