Gradinita "Floare de Colt" Brad

Consiliul de administrație 2022-2023

43 Hotărâre CA -tematica si graficul CA 2022-2023

44 Hotărâre CA -declanșarea constituirii noului CA

45. HOTĂRÂRE CA-încadrarea pe posturi

46 Hotărâre CA -organigrama unității

47 Hotărâre CA-colectivul de lucru pt. elaborarea PDI, RI , ROF

48 Hotărâre CA-colectivul de lucru pt. Codul de etica

49 Hotărâre CA-numire coord. proiecte și programe educative

50-Hotărâre CA-particularizarea contractului educațional

51 Hotărâre CA-programul de lucru al unității

52 Hotărâre CA-programul școlar

53 Hotărâre CA-validarea statului de personal -august 2022

54 Hotărâre CA-repatizarea personalului did. la grupe

55 Hotărâre CA -plan de curățenie

56 Hotărâre CA-comisii 57 Hotărâre CA-comisia CEAC.2

58 Hotărâre CA-calificative anuale

59 Hotărâre CA -transferul preșcolarilor pe septembrie

60 Hotărâre CA-decontarea navetei pe luna iulie și august

61 Hotărâre CA-schimb de posturi

62 Hotărâre CA-fișe de evaluare 2022-2023

63 Hotărâre CA-fișele postului

64 Hotărâre CA -transferul preșcolarilor septembrie 2022

65 Hotărâre CA-încadrarea pe postul de muncitor necalificat bucătărie

66 Hotărâre CA-concediul fără plată

67 Hotărâre CA-comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului nedid de bucătar

68 Hotărâre CA-recomandarea CA

69 Hotărâre CA-reactualizarea componenței CA

70 Hotărâre CA-stabilirea responsabilitătilor membrilor CA

71 Hotărâre CA-desemnarea secretarului CA

72 Hotărâre CA-raport general privind calitatea înv. an școlar 2021-2022

73 Hotărâre CA-aprobarea ROF și ROI

74 Hotărâre CA-comunicarea și aplicarea Codului de etică

75 Hotărâre CA-aprobarea CDȘ

76 Hotărâre CA-aprobarea concediilor de odihnă

77 Hotărâre CA-Școala Altfel și Săptămâna Verde

78 Hotărâre CA-mărirea sumei aferente alocației de hrană

79 Hotărâre CA-decontarea navetei pe luna septembrie

80 Hotărâre CA-aprobarea PDI

81 Hotărâre CA -aprobarea Planului Managerial

82 Hotărâre CA-Regulament și Plan Managerial CEAC

83 Hotărâre CA-comisia organizare a concursului de muncitor calificat bucătar

84 Hotărâre CA-comisia de contestații în urma desfășurării concursului de muncitor calificat -bucătar

85 Hotărâre CA-validarea rezultatului concursului de muncitor calificat bucătar și încadrarea pe post

86 Hotărâre CA-decontarea navetei pe luna octombrie

87 Hotărâre CA-implementatea proiectului educ. finlandez