Gradinita "Floare de Colt" Brad

Proiect cu finanţare extrabugetară

Nr.înreg.309/18. 02. 2013

PROIECT CU FINANŢARE EXTRABUGETARĂ

 1. Informaţii vizând aplicantul pentru obţinerea fondurilor extrabugetare:

Instituţia: Grădiniţa  cu Program Prelungit „Floare de colţ Brad

       Adresa: strada Horia, nr. 25-27

       Telefon/Fax: 0254612622

       E-mail: gradinitafloaredecolt@yahoo.com

       Web: www.floaredecoltbrad.ro

       Director: prof. Ana Aurelia

       Persoana de contact : Ana Aurelia

 1. Numele activităţii/evenimentului: Dotarea cu laptop-uri şi LCD-uri

Data începerii activităţii/evenimentului: 18 februarie 2013

Data încheierii activităţii/evenimentului: 28 februarie 2013

Descrierea evenimentului /activităţii :

Deoarece procurarea resurselor financiare reprezintǎ o necesitate permanentǎ,
se impune o planificare exactǎ a strategiei şi a tacticilor care urmeazǎ
sa fie aplicate de cǎtre grǎdiniţǎ în strângerea de fonduri extrabugetare. Odatǎ depǎşitǎ aceastǎ etapǎ, trebuie realizat un plan – foarte bine
structurat – al activitǎţii de strângere de fonduri.

Potenţialii donatori/sponsori:

SC ANDYRUX ADINA SRL

S.C. ALBA BRAD

SC DYATE BUSINESS SRL BRAD

 1. Sponsorii, estimarea sumelor care ar putea fi donate de fiecare grup;
 2. Identificarea şi dezvoltarea unor motive convingǎtoare pentru care fiecare donator ar rǎspunde favorabil solicitǎrii de fonduri (ţinând cont, fireşte, de particularitǎţile fiecǎrui sponsor) – promovarea imaginii firmei în comunitate.
 3. Metodele cele mai potrivite; Campania de Fund/rainsig, invitarea sponsorilor la acţiuni derulate în grădiniţă, mediatizarea campaniei la nivelul comunităţii locale.

Grupul de organizare :

 • Organizator: Grădiniţa cu Program Prelungit ”Floare de colţ” Brad

         Director, Prof. Aurelia ANA

 • Membrii echipei :

Director, prof. Aurelia Ana, prof. Dezso Alina, prof. Mîţiu Carmen, prof. Ianc Georgeta, prof. Cuc Ramona, prof. Ionescu Raluca, prof. Faur Mihaela, prof. Goia Mărioara, prof. Micu Luminiţa, prof. Leach Ramona, prof. Pleşa Claudia, prof. Joldiş Mariana, prof. Popovici Alina, prof. Tălmaciu Mirela, prof. Tat Ramona.

 • Grupul de sprijin

Asociaţia  Părinţilor “Floare de Colţ”- Brad, reprezentată de preşedinte d-na Ioana Manea;

Scopul acţiunii :

Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Colţ” – Brad, reprezentată prin director, prof. Ana Aurelia, iniţiază campania de “fund-rainsing” intitulată „Dotarea grǎdiniţei cu laptopuri şi LCD-uri”. Campania are ca scop obţinerea unor fonduri extrabugetare necesare achiziţionarii a douǎ laptopuri şi trei LCD-uri pentru a moderniza îprocesul instructiv –educativ din grǎdiniţa noastrǎ.

Locul de desfăşurare:

Grǎdiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ”-Brad

Grupul ţintă :

230  preşcolari ai grădiniţei

Beneficiari proiectului:

Preşcolarii

Cadre didactice

Părinţi

Programul complet al activităţii :

 1. Realizarea unei liste cu posibili donatori /1-18 02.2013
 2. Identificarea şi dezvoltarea unor motivaţii convingǎtoare pentru a obţine fondurile necesare;
 3. Demararea programului de strângere de fonduri propriu-zisǎ şi analiza posibilitǎţilor de dezvoltare;
 4. Pasul final în dezvoltarea planului presupune respectarea exactǎ a programului stabilit.
 5. Diseminarea şi mediatizarea rezultatelor obţinute în urma derulării programului de strângere de fonduri, prin diferite mijloace mass-media, site-ul grădiniţei: www.floaredecoltbrad.ro, promovarea prin pliante, afişe.
 1. Reflectarea evenimentului în mass-media:

scrisori de mulţumire adresate sponsorilor;

redactarea unui articol în ziarul local ”Zarandul”, ziarul judeţean “Hunedoareanul”;

– postarea unei prezentări a activităţii  pe site-ul grădiniţei, forumul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara;

– realizarea unei expoziţii ce ilustrează aspectele cele mai elocvente ale activităţii, în vestiarul central al grădiniţei;

– diseminarea în cadrul Cercului Pedagogic.

Amploarea proiectului : judeţean

Publicaţii, posturi de radio care prezintă evenimentul : Ziarul “Zarandul”

Promovare : afişe expuse în grădiniţă;                   

                         pliante pentru părinţi şi sponsori.

Avantaje pentru sponsor:

-Promovarea imaginii prin distribuirea în grǎdiniţǎ a pliantelor promoţionale realizate de sponsori şi aprobate de direcţiunea grǎdiniţei ;

-Afişarea pe parcursului evenimentului de bannere cu însemnele sponsorilor în incinta grǎdiniţei;

-Menţionarea numelui sponsorilor în comunicate de presă,

Suma solicitată : 8000 lei

Justificarea sumei pe categorii de cheltuieli :

Achiziţionarea laptopurilor şi LCD-urilor: 8000 lei

Durata campaniei /perioada încheierii contractului de sponsorizare : 18 februarie- 28 februarie 2013

Implicarea sponsorului în desfăşurarea evenimentului : Prezenţa unui reprezentant al firmei sponsor  la derularea unor activităţi în care se utilizează noile achiziţii.

Prestaţia organizaţiei sponsorizate: popularizarea sponsorizării în comunitate, în rândul părinţilor, pe site-ul grădiniţei: www.floaredecolţbrad.ro

 

                                                                                                  Director, Prof. Ana Aurelia