Gradinita "Floare de Colt" Brad

Despre Grădiniță

În anul şcolar 2020-2021 Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de colţ” Brad funcţionează cu 9 grupe şi un efectiv de 219 preşcolari:

7 grupe program prelungit – strada Horia nr. 25-27;

2 grupe program normal – strada Liceului nr. 1.

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în anul școlar 2020-2021:

Gradul I – 10

Gradul II – 4

Definitivat – 2

Debutant – 1.

Personal didactic:

Titular: 16

Suplinitor calificat: 1.

Programul Grădiniței

Zilnic, între orele:

 6 –  17 – program prelungit

 8 – 13 – program normal